Historia zapisana w muzyce. O Pieśni Legionów Dąbrowskiego, film

Click https://www.youtube.com/watch?v=CKDh1pq0YCI link to open resource.