Dworek Marii Konopnickiej w Bronowie, film

Click https://www.youtube.com/watch?v=jCkQiEJk1Wo link to open resource.