Podsumowanie - krótki quiz 1 (podejścia bez ograniczeń)

Click https://forms.gle/AGdmERFPRAG8GjUE8 link to open resource.