KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - TESTY ZAWODOWE ON-LINE

Testy zawodowe on-line pozwalają sprawdzić wiedzę z zakresu kwalifikacji w zawodzie na poziomie technikum i szkół policealnych oraz szkół branżowych i kursów kwalifikacyjnych. Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie lub pobrać losowy test w formacie PDF wraz z kluczem odpowiedzi. Po rozwiązaniu testu obliczany jest wynik (ilość zdobytych punktów i ich procentowy udział) oraz wyświetlane są prawidłowe odpowiedzi do pytań. Dostępne są także do pobrania arkusze praktyczne i przykładowe rozwiązania (klucze oceniania).
Click https://www.testy.egzaminzawodowy.info link to open resource.