Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Pedagogiczną Bibliotekę Cyfrową tworzy Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Click http://pbc.up.krakow.pl/dlibra link to open resource.