Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach

Doradztwo zawodowe w ZSRCKU w Wojsławicach – rok szkolny 2018/2019

ZAJĘCIA Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA UCZNIÓW SP I GIMNAZJUM

„Dobry zawód – dobra przyszłość… tylko w Wojsławicach”


Cztery grupy zawodów w blokach

I. ZAWODY ŻYWIENIOWE (obszar kształcenia: turystyczno-gastronomiczny)

Pod hasłem: „Wiem, co jem.”

1)  kucharz/ technik żywienia i usług gastronomicznych

2)  kelner

3)  cukiernik/piekarz/technik technologii żywności

4)  dietetyk

 

II. ZAWODY ROLNICZE (obszar kształcenia: rolniczo-leśny z ochroną środowiska)

Pod hasłem: „W pole z GPS-em.”

1) rolnik/technik rolnik/technik agrobiznesu/technik agroturystyki wiejskiej

2) operator maszyn i urządzeń rolniczych/technik mechanizator rolnictwa/technik mechanizacji i agrotroniki

3) technik weterynarii/technik hodowca koni

4) technik ochrony środowiska/ technik ogrodnik/ technik architektury krajobrazu

5) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

III. ZAWODY  W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH I SEKTORZE MEDYCZNYM (obszar kształcenia: medyczno-społeczny)

Pod hasłem: „Bezpieczni, świadomi, zdrowi.”

1) policjant

2) pracownik bezpieczeństwa  wewnętrznego

3) służba w siłach zbrojnych

4) ratownik medyczny

5) technik pożarnictwa

6) technik ochrony fizycznej osób i mienia

7) opiekun medyczny

8) technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI I MŁODZIEŻ NA ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO

 Oferujemy atrakcyjne zajęcia w formie warsztatów dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum. Zajęcia odbywać się będą w trzech obszarach zawodowych:

Obszar pierwszy: zawody związane z żywieniem człowieka

Obszar drugi: zawody związane z branżą mechaniczno-rolniczą

Obszar trzeci: zawody w służbach mundurowych

 

·         dojazd ze Zduńskiej Woli możliwy autobusem miejskim linii nr 10 i 11 lub autobusem PKS;

·         możliwość zwiedzania Muzeum Regionalnego mieszczącego się w pałacu na terenie szkoły – warsztaty regionalne;

·         możliwość zamówienia obiadu w stołówce internatu (9 zł/osoba), zorganizowania ogniska;

·         liczebność grup do uzgodnienia;

·         uczestnicy warsztatów w obszarze pierwszym ponoszą koszt zakupu surowców (kwota do uzgodnienia telefonicznego);

·         uczestnicy warsztatów w obszarze trzecim proszeni są o zabranie ze sobą stroju gimnastycznego.

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach z doradztwa zawodowego prosimy o kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły dwa tygodnie przed zgłaszanym terminem.

Zajęcia prowadzone będą w okresie: 15.04.2019 - 15.06.2019

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat ZSRCKU w Wojsławicach –

tel.: 43 825 14 91, email: sekretariat@zsrcku.pl


Last modified: Thursday, 14 March 2019, 9:34 AM