Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu

Tytuł oferty:

Styczniki, przekaźniki, lampki i przyciski – pierwsze kroki automatyki

Forma w jakich może być realizowana oferta:

Zajęcia odbywają się w dwóch etapach. W pierwszej części teoretycznej uczniowie poznają, budowę, rodzaje, zastosowanie poszczególnych elementów automatyki przemysłowej oraz bezpiecznego i prawidłowego łączenia prostych układów sterowania.

W drugiej części uczniowie fizycznie będą mogli podłączyć elementy automatyki przemysłowej zgodnie ze schematem i pod opieka nauczyciela sprawdzić poprawność działania układu.

Opis oferty:

Uczniowie na pierwszym etapie będą teoretycznie zapoznawać się z poszczególnymi elementami automatyki: budowa,  zasady działania, sposoby podłączania poszczególnych elementów i ich przeznaczenie. Poznają  również symbole graficzne co pozwoli im odczytywać połączenie ze schematów i prawidłowo łączyć je w dalszym etapie.

Drugi etap będzie czysto praktyczny uczeń samodzielnie połączy kilka  układów ze schematu i w obecności nauczyciela będzie mógł je przetestować i sprawdzić ewentualne błędy. Będzie miał możliwość samodzielnego połączenia twórczego co pozwoli mu sprawdzić aktualny stan wiedzy i wyobrażenie o automatyce.

Nazwa zawodu:

Zajęcia przeznaczone dla uczniów pragnących podjąć szkolenie w zawodach: technik mechatronik, monter mechatronik, technik elektryk.

Nazwa innej formy wspierania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej:

Druga cześć zajęć może być realizowana wspólnie z zakładami naszego regionu np. Korona Candles S.A.

Dane kontaktowe :

Maryniak Wojciech, Zygmunt Pawlak Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu ul. Traugutta 12.

Tel 43/843 49 80

 

Tytuł oferty:

Wałki, koła, tulejki – jak wytwarza się części maszyn?

 Forma w jakiej może być realizowana oferta:

Zajęcia odbywają się dwuetapowo. W pierwszej części uczestnicy poznają rysunki techniczne wybranych części maszyn oraz uczą się jak wykonać komputerowy rysunek techniczny dowolnej części. W części drugiej odbywa się proces wytwarzania zaprojektowanej części na obrabiarce skrawającej (tokarka, frezarka).

Zajęcia mogą odbywać się w grupach jak i indywidualnie. Zajęcia mogę być przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych jak i dla uczniów z rodzicami.

 Opis oferty

W pierwszej części zajęć uczniowie mogą zapoznać się z wybranymi rysunkami technicznymi części maszyn oraz określaniem kształtu części na podstawie przedstawionego rysunku. Kolejny etap zajęć to wykonanie przez każdego uczestnika komputerowego rysunku na podstawie dostarczonego modelu. Każdy z uczestników zajęć wykonuje rysunek techniczny na stanowisku komputerowym. Zajęcia kończą się wykonaniem wydruku rysunku technicznego zamodelowanej części. Czas trwania pierwszego etapu to 6 godzin.

W drugiej części następuje wykonanie zaprojektowanej części na obrabiarce skrawającej (tokarka, frezarka). Uczestnicy zajęć poznają budowę obrabiarki, zasadę działania oraz narzędzia skrawające używane podczas obróbki. Zajęcia odbywają się w formie pokazu prowadzonego przez pracownika. Czas trwania tego etapu zajęć to 3 godziny.

Zajęcia mogą odbywać się w Zespole Szkół nr 2 w Wieluniu. Jednorazowo w zajęciach może brać udział 10 osób.

Nazwy zawodów:

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów pragnących podjąć szkolenie w zawodach: operator obrabiarek skrawających, ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, technik mechanik.

 

Nazwa innej formy wspierania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej:

Druga część zajęć może być realizowana wspólnie z zakładami naszego regionu np. SILUM Opojowice lub ZUGIL S.A. Wieluń.

 

Dane kontaktowe:

Ireneusz Torchała, Włodzimierz Kamiński Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

ul. Traugutta 12. Tel. 43/843 49 80
Last modified: Tuesday, 12 March 2019, 12:09 PM