Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Szkoły kształcące w zawodach 

Tytuł oferty

„Zdobądź kwalifikacje  asystentki stomatologicznej w jeden rok”

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie i poradni stomatologicznej. Asystentka dba o to, by stanowisko i miejsce pracy lekarza było utrzymane w odpowiednich warunkach. Przed rozpoczęciem zabiegów stomatologicznych asystentka przygotowuje gabinet i stanowisko oraz pacjenta do pracy. Poza tym sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa oraz sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Współpracownikiem, a zarazem przełożonym asystentki stomatologicznej jest lekarz dentysta, który zazwyczaj jest też jej pracodawcą.

 

Forma w jakiej może być realizowana oferta

Zajęcia w bardzo dobrze wyposażonej pracowni – odzwierciedlającej przyszłe warunki pracy w gabinecie stomatologicznym. Przygotujemy Cię do profesjonalnego przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy; asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów; przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii; wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Kształcimy w systemie modułowym, zajęcia praktyczne oparte na solidnie przeprowadzonych wykładach.

Opis oferty – działania uczestników, organizacja, czas trwania, możliwość zgłaszania, preferowane dni lub preferowany okres,

Jak długo trwa nauka? - 1 rok w systemie stacjonarnym dla dorosłych (3 dni w tygodniu) Nabór jest dwa razy w roku we wrześniu i w lutym. Liczba uczestników wymagana do uruchomienia kierunku to minimum 25 osób. Kierunek jest całkowicie bezpłatny, kształcenie w szkole publicznej. Wymagane jest wykształcenie średnie (może być bez matury).

Możliwość przedstawienia oferty czy tylko na miejscu w szkole kształcącej w zawodach.  Ile osób jednorazowo może uczestniczyć w proponowanej ofercie?

 

Nazwy zawodów

Asystentka stomatologiczna.

Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy – egzamin zewnętrzny potwierdzającej kwalifikacje w zawodzie pod koniec II semestru.

Nazwa innej formy wspierania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

Dni otwarte umożliwiające zapoznanie się ze sprzętem wyposażeniem i środowiskiem nauki w wybranym zawodzie. Zapoznanie z ofertą szkoły.

Nazwa szkoły

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

Dane kontaktowe:

strona www

e-mail

telefon

adres

98-200 Sieradz,

 ul 3 Maja nr 7,  

tel. 43 8224412

e-mail kontakt@edukacja.sieradz.pl

www.edukacja.sieradz.pl

formularz zgłoszeniowy na wybrany kierunek można złożyć w formie elektronicznej przez stroę www…

Uwagi

Kształcąc się w naszej szkole na kierunkach dziennych dla młodzieży można skorzystać z oferty Bursy znajdującej się przy szkole.

 

 

 


Last modified: Wednesday, 13 March 2019, 1:45 PM