Krytyczny odbiór informacji

"Dostęp do wiedzy jest dzisiaj powszechny i łatwy jak nigdy wcześniej. Jednocześnie selekcjonowanie informacji stało się zadaniem bardzo trudnym, nie mówiąc o krytycznej ich ocenie. Szybkość, z jaką wiadomości rozchodzą się w mediach społecznościowych, oraz ich zniekształcanie (również celowe – tzw. fałszywe informacje, fake news) sprawiają, że nie tylko młodzieży, ale też dorosłym nie jest łatwo ocenić prawdziwość i wiarygodność informacji. Nie zawsze radzą sobie z tym również profesjonaliści, stąd powstające w wielu krajach ośrodki, których zadaniem jest weryfikowanie informacji. 

Nie jesteśmy w stanie ochronić uczniów przed fałszywymi informacjami, tak jak nie możemy uchronić dziecka przed upadkiem. Możemy jednak zrobić wiele, aby wyposażyć młodych ludzi w umiejętność krytycznego przyglądania się faktom i odróżniania ich od opinii. 

Możesz pomóc swoim uczniom rozpoznawać informacje wiarygodne i zachęcić do szukania potwierdzenia informacji znalezionej w mediach społecznościowych w innych źródłach. 

Porozmawiaj z uczniami: 

• Czym różni się fakt od opinii (fakt jest niezmienny, to informacja o obiektywnych zjawiskach, można go skomentować, opinia natomiast wyrażana jest w sposób subiektywny i może ulegać zmianie)? 

• Czym są fałszywe informacje (fake news) i jakie mogą być powody ich powstawania (np. nieporozumienie, efekt „głuchego telefonu”, manipulacja)? 

• Dlaczego tak ważna jest możliwość odróżnienia prawdziwej od nieprawdziwej informacji? 

• Jakie są dobre praktyki weryfikowania informacji (inne źródło, np. naukowe, sprawdzanie dat i aktualizacji, sprawdzenie, kim jest autor informacji, czy jest specjalistą w danej dziedzinie)?"1

1Borkowska A., Witkowska M., Media społecznościowe w szkole [online], Warszawa, Akademia NASK, 2017, s. 26, [dostęp: 22.02.2022], dostępny w Internecie, https://akademia.nask.pl/publikacje/SM_w_szkole.pdf

(powrót - strzałka - wstecz)

Last modified: Monday, 30 May 2022, 9:40 PM