Scenariusze zajęć dla przedszkolaków - zabawy z wierszami Juliana Tuwima - kształtowanie umiejętności społecznych

Zajęcia są prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej, Filii w Poddębicach oraz w placówkach wychowania przedszkolnego.