Bajkoterapia

1. Emocje i uczucia

Zajęcia z bajkoterapii: „Dzień Szczęścia” (obchodzony 20 marca)

           Cele:

-        nazywanie i wyrażanie uczuć w sposób werbalny i pozawerbalny,

-        kształtowanie w sobie empatii,

-        rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami,

-        zainteresowanie uczniów czytaniem i analizowaniem tekstów.

             Pomoce: „lizaki” ze zdjęciami przedstawiającymi różne emocje, napisy, książka „Księżniczka i zaginione szczęście” lub prezentacja tekstu książki, obrazki z  emocjami,  balony.

             Przebieg zajęć:

1.      Powitanie. Przypomnienie zasad korzystania  z biblioteki i poszanowania książek.

2.      Dzień Szczęścia obchodzimy 20 marca – rozmowa z dziećmi o szczęściu, uczuciach, emocjach – co to są emocje – jak je rozpoznajemy, jak sobie radzić z różnymi  emocjami, jak przekazywać swoje emocje np. Zrobiłeś mi przykrość, uraziłeś mnie, zabolało mnie to. (Pytania)*

3.      „Iskierka” - zabawa na przekazanie dobrych emocji. Wszyscy uczestnicy stają w kręgu, łapią się za ręce. Nauczyciel mówi: Posyłam iskierkę w krąg, niech powróci do mych rąk! Uścisk przesyłany dookoła (zabawa do wykorzystania gdy minie pandemia).

4.      „Pantomima uczuć” Dzieci losują lizaki, określają przedstawioną emocję, naśladują, określają przypuszczalny powód danej emocji.

5.      Kolejne dzieci dopasowują napisy do określonych „min” na lizakach. Ustawiają się koło siebie prezentując całą paletę emocji.

6.      „Księżniczka i zaginione szczęście” autor: Ulf Stark- czytanie opowiadania. Pytania dotyczące treści książki ( rozmowa kierowana i swobodne wypowiedzi dzieci).

7.      „Ściana uczuć” - Napisy: Radość, Złość, Smutek, Zdziwienie, Obojętność. Dzieci losują obrazki tj. wycięte portrety różnych osób (z kolorowych czasopism) przedstawiające różne emocje i przyporządkowują do napisów. Zastanawiają się nad powodem radości, smutku itd. Przyklejają je masą mocującą na tablicy pod właściwym napisem.

8.      Zabawa dźwiękonaśladowcza „Start rakiety” - wysyłamy smutki w kosmos. Dzieci i nauczyciel kucają i wykonują polecenia: najpierw bębnią palcami o podłogę coraz głośniej, podnoszą się powoli, potem klaszczą w dłonie, potem tupią nogami i wyrzucają ręce w górę z okrzykiem: Rakieta wystartowaaaała!!! Siadają i obserwują jak „rakieta” znika w kosmosie.

9.      „Szczęśliwe balony” . Nadmuchiwanie balonów przez dzieci i malowanie  uśmiechów markerami na balonach. Dzieci zabierają ze sobą „szczęśliwe balony”.

10.  Podziękowanie dzieciom za aktywny udział i zakończenie zajęć.

 *Dodatkowe pytania do rozmowy na początku zajęć:

 Jestem szczęśliwy gdy...

Uśmiecham się gdy....

Jestem smutny gdy...

Jestem zdziwiony gdy...

 Złote myśli:

To co dla jednych jest szczęściem nie musi być szczęściem dla innych.

Szczęście jest jak bańka mydlana – z książki w/w                

 

Księżniczka i zaginione szczęście / Ulf Stark; tłumaczenie Comactiva Language Partner; ilustracje Silke Leffle, [b. m.] : IKEA, 2013, 32. s. 

Książka dostępna w BP Filia w Wieluniu sygnatura: 37422

  

Oprac. Iwona Wojdyła-Udalska

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Filia w Wieluniu