Available courses

    Otwarty kurs e-learningowy został zorganizowany w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandy Rutkiewicz, Józefa Wybickiego oraz Romantyzmu Polskiego. Kurs będzie dostępny na platformie Moodle od 1 marca do 31 grudnia 2022 r.

      W ramach ogólnopolskich obchodów Roku Moniuszki 2019 zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym „Stanisław Moniuszko w internetowych źródłach informacji”. Mogą Państwo uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie (dla pierwszych 30 osób) wysyłając zgłoszenie ze strony www Ośrodka lub logując się jako gość – bez zaświadczenia.

    Inspirowani bardzo aktualnymi potrzebami środowisk szkolnych, zgłoszonymi przez pedagogów pracujących w sieci współpracy Pedagodzy Szkolni w bieżącym roku szkolnym, mając jednocześnie na uwadze odpowiedzialności ludzi dorosłych za dobro dzieci, krajowe i ponadnarodowe uregulowania sytuacji dzieci cudzoziemskich oraz specyficzną rolę systemów oświatowych w procesach zwalczania wykluczenia oraz społecznej integracji migrantów, uruchamiamy dla wszystkich zainteresowanych osób otwarty kurs na platformie Moodle.

      W ramach obchodów Roku Jana Pawła II zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym kursie e-learningowym Papież Jan Paweł II w internetowych źródłach informacji. Mogą Państwo uczestniczyć w kursie i uzyskać zaświadczenie (dla pierwszych 30 osób) wysyłając zgłoszenie ze strony www Ośrodka lub logując się jako gość – bez zaświadczenia